+49 0211456200
info@schonaufzug.de

İnsan kaynakları Politikamız

İnsan kaynakları Politikamız

1. Stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak.
2. Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyelleri için gelişim ortamı sunmak.
3. İnsan gücünün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamak.
4. Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak.
5. Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaratılması için uygun bir iş ortamı sağlamak.
6. Şirket kültürümüz ve temel prensiplerimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmiş olmasını sağlamak.
7. Personel değerlendirilmesinde, geliştirilmesinde ve yönetilmesinde eşit fırsat ilkesini benimsemek.
8. Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları geliştirmek.
9. Nitelikli, başarılı, küresel iş gücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini sağlamak.
10. Çalışan profili;
a. Ekip çalışmasına takım ruhuna inanan,
b. Değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek,
c. Kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan insan kaynağıdır.Kontakt

Münster Straße 94,20176 Düsseldorf Germany

info@schonaufzug.de

+49 0211456200

Copyright © 2022 SCHON AUFZUG | All rights reserved.